P/E های نادر در طول تاریخ بورس؛ گزارش های شش ماهه و زنده شدن امیدهانایینیان کارشناس بازار سرمایه گفت: سودآوری شرکت ها با آمدن گزارش های شش ماهه در مهر و آبان ماه می تواند امید و نیروی دیگری به بازار بدهد کما اینکه در آبان ماه قرار است مذاکرات برجامی از سر گرفته شود. – سمیه شوریابی؛ بازار: نیما نایینیان کارشناس و تحلیلگر بازار با کاهش بیش از 11 هزار و 100 واحد همراه بود، شاخص در اوج اردیبهشت ماه از یک میلیون و 600 هزار واحد، حدود 300 هزار واحد پایین آمده است و بیشتر پرتفوها بیش از این درصد افت را تجربه کرده اند و امروز شاهد هستیم که شاخص به محدوده یک میلیون و 377 هزار واحد رسیده است. مقطع جذاب شاخص و کف سازی خوبه سهام نایینیان با اشاره به حمایت های پیش روی شاخص ابراز داشت: در این مقطع از شاخص کل حمایت های قوی از لحاظ تکنیکالی داریم، سهم های بسیاری نیز به کف خود نزدیک شده و کف سازی خوبی انجام داده اند و p/e های این سهام به اعداد بسیار جذاب دو تا سه رسیده است، در تاریخ بازار سرمایه چنانچه کنجکاوی کنیم خواهیم دید که خیلی موارد اندکی است که این p/e ها را در بازار شاهد بوده ایم و کمتر پیش آمده که این اتفاق بیفتد. سهامداران در منگنه ریسک های دولت این کارشناس بازار سرمایه با توجه به اینکه بازار با مشکلات زیادی مواجه شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ما در سردرگمی حاصل از برجام به سر می بریم و خیلی از سرمایه گذار
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65063378/P%2FE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%9B-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4

توسط دکتر ژند

دکتر ژند