93 هزار میلیارد تومان انواع اوراق عرضه شد/64 هزار میلیارد اوراق نقد فروش رفت + جدولبر اساس اعلام خزانه داری کشور تا کنون حدود 93 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی و غیر نقدی عرضه شده است. – ماخذ: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه داری کل کشوراین گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً 50.532 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 34 درصد از طریق بازار پول و 66 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است. علاوه بر مبالغ فوق الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق الذکر معادل 85.532 میلیارد تومان است.در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 50.532 میلیارد تومان، مبلغ 93.146 میلیارد تومان توسط خزانه داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می باشد.تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/07/12
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65217189/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%2F64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82

توسط دکتر ژند

دکتر ژند