93 هزار میلیارد تومان انواع اوراق عرضه شد/64 هزار میلیارد اوراق نقد فروش رفت + جدول

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65217189/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%2F64-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82

توسط دکتر ژند

دکتر ژند