4 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت می گیرند


به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه 1401 جاماندگان سهام عدالت از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون 4 میلیون نفر شناسایی شده .

– ” رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در گام نخست به 4 میلیون نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا پایان شهریورماه امسال، این سهام اعطا می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه 1401 جاماندگان سهام عدالت از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که تا کنون 4 میلیون نفر شناسایی شده که باید سهام عدالت در فاز اول شناسایی بازماندگان، به آن ها اختصاص پیدا کند.

وی گفت: بخش دوم از بازماندگان کسانی از دهک های بعدی تا دهک ششم درآمدی هستند که سهام عدالت به آن ها اختصاص پیدا نکرده است و همین طور بر اساس اولویت این طرح به جلو می رود.

نماینده کرمان در مجلس گفت: محاسبات برای شناسایی افراد جامانده سهام عدالت انجام شده و قرار است طبق تکلیف قانون بودجه تا پایان تابستان امسال، سهام عدالت به جاماندگان اختصاص پیدا کند در مرحله بعدی هم باید کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند، به آن ها اختصاص یابد.

کلید واژه ها: رییس کمیسیون اقتصادی – کمیسیون اقتصادی مجلس – کمیسیون اقتصادی – کمیته امداد – کمیته امداد امام خمینی – سازمان بهزیستی – سهام عدالت – جاماندگان سهام عدالت – محمدرضا پورابراهیمی – اقتصادی – رییس کمیسیون – کمیته امداد امام – بهزیستی – میلیون – پورابراهیمی – کمیسیون – شناسایی – قانون بودجه – امداد – عدالت – کمیته – سهام – کمیته امداد و بهزیستی – امام خمینی – سازمان – پوشش – خبرگزاری – محمدرضا – رییس – مجلس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64525976/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند