2.7 میلیون قرارداد آتی طی 11 ماه در بورس کالا معامله شد | بیش

بر این اساس در 2 سررسید تحویل بهمن و اسفند امسال نیز 7 هزار و 576 قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد و ارزش نزدیک 23 میلیارد و 875 میلیون تومان برای آن به ثبت رسید.

همچنین در جریان معاملات بهمن ماه تعداد 173 هزار و 885 قرارداد آتی زعفران نگین منعقد شد و ارزش بیش از 743 میلیارد تومانی برای آن به ثبت رسید.

– ، ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی بورس کالای ایران تا پایان بهمن امسال به 17 همت (هزار میلیارد تومان) نزدیک شد.

بر اساس این گزارش، تا پایان بهمن و در 11 ماهه نخست امسال نیز در مجموع 2 میلیون و 113 هزار و 176 قرارداد آتی زعفران به ارزش بیش از 8.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66879885/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AFبیش از 2 میلیون و 762 هزار قرارداد آتی به ارزش نزدیک 17 همت در 11 ماه گذشته در بورس کالا دست به دست شد که به لحاظ ارزش، افزایش 13.

2 درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرد.

حجم قراردادهای منعقده در بازار آتی نیز 2 میلیون و 762 هزار و 711 قرارداد بود و از این میزان، 286 هزار و 780 قرارداد به ارزش نزدیک 2.

9 همت مربوط به بهمن بود.

معامله گران این تعداد قرارداد را در 4 سررسید اسفند 1401 و اردیبهشت، تیر و شهریور 1402 منعقد کردند.

این گزارش می افزاید: انعقاد 105 هزار و 319 قرارداد آتی صندوق طلا در 5 سررسید بهمن 1401 و فروردین، خرداد، مرداد و مهر 1402 نیز ارزش بیش از 2 هزار و 126 میلیارد تومانی را در بازار به ثبت رساند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند