11 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم/ 2.5 میلیون عضو فعال و غیرفعال داریم

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65021436/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%2F-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند