11 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم/ 2.5 میلیون عضو فعال و غیرفعال داریممطالبات ما از دولت در حال حاضر حدود بیش از 11 هزار میلیارد تومان است که مبلغ 1 هزار میلیارد تومان از این مطالبات را دولت جدید پذیرفته و در قالب بخشی از سهام پتروشیمی شازند به این صندوق داد. – بیت الله برقراری گفت: مطالبات ما از دولت در حال حاضر حدود بیش از 11 هزار میلیارد تومان است که مبلغ 1 هزار میلیارد تومان از این مطالبات را دولت جدید پذیرفته و در قالب بخشی از سهام پتروشیمی شازند به این صندوق داد. به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مهمترین اقشار و گروه هایی که در فرآیند تولید و کار نقش ویژه ای ایفا می کنند، کارگران بخش کشاورزی و روستایی هستند. علاوه بر این؛ عشایر نیز از جمله اقشاری به حساب می آیند که هر واحد خانوادگی آن یک هسته تولیدی محسوب می شود. برای رفاه حال این گروه بزرگِ نزدیک به 25 میلیون نفری کشورمان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر پس از انقلاب تاسیس شد. بیت الله برقراری (مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر) در گفتگویی از روند مقابله با چالش ها و مسائل این صندوق می گوید. ماده 8 آیین نامه اجرایی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و کشاورزان تاکید دارد که در شرایط بروز آسیب ها و بلایای طبیعی و خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه ای که به کسب و کار افراد تحت پوشش صندوق آسیب بزند، دولت مکلف به جبران
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65032008/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%2F-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند