۵۷۴ میلیون گواهی سپرده کالایی در بورس کالا دست به دست شد

بعد از سیمان، سکه طلا به لحاظ حجمی با جا به جایی ۱۱ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۸۰۰ گواهی سپرده و کسب سهم ۲۰ درصدی از حجم کل معاملات، در جایگاه دوم قرار گرفت و ارزش معاملات این دارایی به نزدیک ۱.۸ همت (هزار میلیارد تومان) رسید. سهم سکه طلا از ارزش معاملات ۷۵ درصد بوده و این دارایی به لحاظ ارزش در جایگاه اول قرار گرفت.

به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، حجم معاملات ماهانه بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در آبان سال ۱۴۰۱ به ۵۴ میلیون و ۹۰۶ هزار و ۳۸۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بر پایه دارایی‌های سکه طلا، زعفران، شیشه، سیمان، زیره، پسته بادامی و فندقی به ارزش نزدیک ۲ هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۶۲۷ میلیون تومان رسید.

در نماد معاملات زیره سبز نیز در مجموع ۱۸ ورقه بهادار مبتنی بر کالا دست به دست شد و ارزش بیش از ۱.۹ میلیون تومان را رقم زد.

ارزش معامله ۳ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۹۶ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۲۹۲ میلیارد تومان فراتر رفت. همانگونه که ذکر شد این دارایی از نظر ارزش معاملات مشترکا با زعفران جایگاه دوم را از آن خود کرد.

در معاملات ماهانه، عنوان برتر معاملات به لحاظ حجم به سیمان و به لحاظ ارزش به سکه طلا تعلق گرفت. به عبارت دیگر، ۳۱ میلیون و ۸۱۸ هزار گواهی سپرده سیمان در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۲۴ میلیارد تومان به لحاظ حجم صدرنشین شد، اما از نظر ارزش معاملات در جایگاه چهارم و پس از سکه، زعفران و شیشه ایستاد. این دارایی به ترتیب ۵۸ درصد از حجم کل و یک درصد از ارزش کل معاملات این ماه را به ثبت رساند.

۸ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۶۹۶ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش نزدیک ۲۹۳ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و دارایی پایه مذکور در هشتمین ماه از سال جاری از نظر حجم رتبه سوم و از نظر ارزش نیز مشترکا با شیشه، رتبه دوم معاملات را کسب کند. این دارایی پایه ۱۶ درصد از حجم معاملات و ۱۲ درصد از ارزش معاملات را در آبان از آن خود کرده بود.

در آبان ۱۴۰۱ و بر پایه دارایی پسته بادامی و فندقی نیز در مجموع ۳۹۰ گواهی سپرده معامله شد و ارزش نزدیک ۸۶ میلیون تومانی را به ثبت رساند و دادوستد ۱۱۲ هزار گواهی سپرده نخود ارزشی بالغ بر۴.۳ میلیون تومان را رقم زد.

آمارها همچنین گویای آن است که در مجموع ۸ ماهه نخست امسال ۵۷۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۲۲ گواهی سپرده کالایی به ارزش نزدیک ۱۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد. در هشت ماه نخست سال گذشته، ۸۵ میلیون و ۹۴ هزار و ۵۸۲ گواهی سپرده کالایی به ارزش نزدیک ۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان دست به دست شده بود. بررسی‌ها در هشت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ حجم، افزایش ۵۷۵ درصدی و از لحاظ ارزش، افزایش ۲۰۶ درصدی را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65780036/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

در ماه مورد بررسی در نماد معاملاتی برنج طارم نیز ۱۰۰ هزار و ۶۷۷ گواهی سپرده میان معامله گران دست به دست شد و ارزش نزدیک ۷.۸ میلیارد تومان را در پی داشت.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند