۲۰۰ دستگاه لاماری در بورس کالا فروخته شددر ادامه برنامه‌های عرضه خودرو در بورس کالا، روز یکشنبه یک آبان‌، ۲۰۰ دستگاه لاماری تولیدی آرین پارس موتور فروخته شد. نکته مهم در عرضه‌های امروز استقبال خریداران از عرضه‌های بورس کالا برای چندمین بار متوالی است. تجربه عرضه خودرو در بورس کالا نشان داده که هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان نهایی نسبت به سازوکار عرضه و تقاضا برای فروش خودرو رضایت دارند و آن را هم به نفع تولیدکننده در کوتاه مدت و به نفع مصرف کننده در میان مدت و بلندمدت می‌دانند. به نظر میرسد تجربه موفق فروش خودرو از بستر شفاف بورس کالا، شرایط را برای فروش سایر محصول‌های خودرویی باز کرده است.

۱۰۰دستگاه لاماری سفید معامله شد

پس از ۲۰ دقیقه رقابت نفس‌گیر بین ۴۰۷ سفارش برای خرید ۱۰۰ دستگاه «لاماری ایما» سفید تولیدی آرین پارس موتور، سرانجام خریداران با ۲۰.۳۸ درصد رقابت و میانگین قیمت یک میلیارد و ۱۸۰میلیون و ۹۵۰ هزار تومان موفق به خرید خودروی لاماری ایما سفید شدند.

لاماری مشکی را روی هوا زدند

پس از ۲۰ دقیقه رقابت شفاف و نفس‌گیر بین ۴۷۹ سفارش برای خرید ۱۰۰ دستگاه «لاماری مشکی» تولیدی آرین پارس موتور در بورس کالا، سرانجام خریداران با ۲۳.۸۹ درصد رقابت و میانگین قیمت یک میلیارد و ۲۱۵میلیون و ۳۳۵ هزار تومان موفق به خرید شدند.

کالاخبر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65385497/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند