یک خودروساز سفره خود را کوچک کرد

رییس کل سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری ایران خودرو و سایپا نیز معتقد است گام اول این واگذاری حذف قیمت گذاری دستوری است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65927854/%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اکو ایران : خصوصی سازی خودروسازان وارد فاز اجرایی می شود؟

رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد ارزش گذاری سهام پارس خودرو نیز توسط خودروسازی سایپا نهایی خواهد شد.

رییس کل سازمان خصوصی سازی از امضای تفاهم نامه ای خبر داد که بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت نهایی شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو خبر داد.

حسین قربانزاده ادامه داد از آنجایی که شرکت پارس خودرو زیر مجموعه خودروسازی سایپا محسوب می شود و دولت به صورت مستقیم در آن سهام ندارد بنابراین این خودروساز زیر نظر هیات مدیره و مجمع شرکت مادر یعنی شرکت سایپا واگذار می شود.

قربانزاده می گوید در کنار  حذف سیاست قیمت گذاری دستوری بحث واگذاری سهام تودلی و چرخه ای این دو شرکت نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا قفل واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور باز شود.

آن طور که قربان زاده می گوید وزارت صمت در خواست صدور مجوز برای واگذاری سهام پارس خودرو را داشته و این مساله بعد از جلسه های متعدد فنی مورد تایید قرار گرفته است.

مطابق این تفاهم نامه باید تا پایان بهمن سال جاری استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق 10 ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم انداز این صنعت و قابل پیش بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد. برنامه خودروسازی سایپا برای واگذاری شرکت پارس خودرو گویای این نکته است که نارنجی های جاده مخصوص به دنبال این هستند تا با کوچک کردن سفره خود تمرکز خود را روی خودروسازی سایپا قرار داده و در این شرایط بتوانند تا حد امکان از تعمیق زیان دهی خود جلوگیری کنند.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند