گزارش روزانه بورس 3 خرداد/ شاخص کل همچنان سردرگم است

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020314501729282048/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2F-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند