گزارش تفحص از سازمان بورس نهایی شد| تخلفات درونی؛ ماحصل تفحص از بازار سرمایه

وی تاکید کرد: صرفا اگر بخواهیم با تغییر ریاست سازمان بورس مشکلات این سازمان را برطرف کنیم، به نظر می رسد اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

این نماینده مجلس در ادامه درباره سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از سازمان بورس گفت: گزارش اولیه تفحص صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شده است و به زودی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته ممکن است فردی انتخاب شود که از نظر طرح های که ارائه می دهد از نفر قبلی بهتر باشد که البته این امر هم بعید است.

این نمانیده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هرچند ممکن است در کوتاه مدت بازار به این تغییرات مدیریتی و جوی که ایجاد می شود واکنش مثبت نشان دهد اما در بلند مدت و میان مدت قطعا این تاثیر خیلی دوام نخواهد داشت.

مسلم صالحی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به فعل و انفعالات مدیریتی در سازمان بورس در هفته ای که گذشت، بیان کرد: قطعا تغییرات مدیریتی یکی از عومل موثر در بهبود بازار سرمایه است اما عاملی تعیین کننده نیست.

وی ادامه داد: به واقع ما زمانی هم که اقای عشقی بر مسند امور قرار گرفت می گفتند وضعیت بهتر خواهد شد اما دیدیدم که وضعیت اینطور نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال ما بیش از پیش به اصلاحات ساختاری در بورس نیاز داریم لذا اگر مجلس بتواند یک طرح پخته برای اصلاحات سازمان بورس داشته باشد، حتما مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شوری اسلامی تاکید کرد: گزارش اماده شده گویای این است که تخلفات زیادی در درون سازمان بورس رخ داده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65822556/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%26%23124%3B-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D9%84

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سرنوشت طرح هایی در مجلس پیرو اصلاح ساختار بورس بیان کرد: هنوز هیچ طرحی در این زمینه به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا زمانی که ساختار در سازمان بورس اصلاح نشود و بورس به معنای واقعی خودش، تغیراتی در درقوانین و اجرا نداشته باشد، قطعا بازار سرمایه روی خوش نخواهد دید.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند