گام جدی ترکیه ترمز سقوط لیر را خواهد کشید؟/ لیر در بازار تهران چند قیمت خورد؟

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65356862/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D8%9F%2F-%D9%84%DB%8C%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند