کوچ سرمایه ها از بازارهای حبابی به بورس ارزنده

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011219603485067264/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند