کسانی که سود سهام عدالت دریافت نکردند چکار کنند؟

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200443331344384/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند