کدام سهم ها در بورس بیشتر ریختند؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020234003439417344/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند