کاهش 100 هزار تومانی سکه امامی نسبت به دیروز

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65325118/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط دکتر ژند

دکتر ژند