کاهش 100 هزار تومانی سکه امامی نسبت به دیروزقیمت سکه امامی نسبت به دیروز با کاهش 100 هزار تومانی نسبت به دیروز همراه شد. – در گفت و گو با محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، کارایی عملیاتی بازار سرمایه و اثر تنوع درآمدی شرکت های کارگزاری بر آن بررسی شد. در این گفتگو علی سعدوندی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و بنیانگذار کلینیک اقتصاد به بررسی وضعیت بازار سهام در ایران و سیاست گذاری های مختلف در حوزه اقتصاد پرداخته است.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65325118/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط دکتر ژند

دکتر ژند