کاهش شدت افت هفتگی بورسگرچه بورس تهران در این هفته باز هم افت کرد، اما نسبت به دو هفته گذشته وضعیت بهتری داشت. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64598363/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند