کاهش سهم بانک های خصوصی در بازار سرمایه و مالی مازندران

وی گفت: بیشتر مشکلات مربوط به شرکت های زنجیره ای است و فروشگاه های برندینگ مانند رفاه و جانبو دارای معذوریت های برای افتتاح حساب در استان هستند و حساب های اصلی فروشگاه های در خارج از استان دایر است.

رشیدی یادآور شد: همچنین بانک های دولتی طی ماه های گذشته نسبت به جذب منابع شرکت های بزرگ اقدام کردند و بخشی از منابع بانک ها از طریق بانک های دولتی صورت می گیرد.

وی با عنوان این که رشد منابع بانکی استان در مردادماه ۱۳ درصد بود، افزود: سهم منابع بانک های دولتی در شهریورماه با رشد دو درصدی روبرو شد و سهم بازار بانک های خصوصی استان در مردادماه ۲۳ درصد بود و بانک های دولتی ۷۷ درصد بود.

خانعلی رشیدی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این شرایط بانکی استان در شهریورماه نسبت به قبل از آن بهتر شده است، افزود: ۲۱۳ هزار پایانه فروش و دستگاه پوز در استان فعال و متصل به حساب های موجود در استان است.

وی با اظهار این که سهم بانک های دولتی در شهریور ماه از ۷۷ درصد به ۷۹ درصد رسید بود، گفت: در زمینه رشد منابع در سطح کشور میزان نقدینگی ۱۵ درصد رشد داشت و این میزان در مازندران به ۱۸ درصد رسیده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های مازندران یکی از مناطقی که در آن خروج منابع وجود دارد را صرافی ها دانست و گفت: مراکز مالی و پولی این صرافی ها در تهران مستقر هستند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65501939/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند