کاهش سهم بانک های خصوصی در بازار سرمایه و مالی مازندران


خانعلی رشیدی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان این شرایط بانکی استان در شهریورماه نسبت به قبل از آن بهتر شده است، افزود: ۲۱۳ هزار پایانه فروش و دستگاه پوز در استان فعال و متصل به حساب های موجود در استان است.

وی با عنوان این که رشد منابع بانکی استان در مردادماه ۱۳ درصد بود، افزود: سهم منابع بانک های دولتی در شهریورماه با رشد دو درصدی روبرو شد و سهم بازار بانک های خصوصی استان در مردادماه ۲۳ درصد بود و بانک های دولتی ۷۷ درصد بود.

وی با اظهار این که سهم بانک های دولتی در شهریور ماه از ۷۷ درصد به ۷۹ درصد رسید بود، گفت: در زمینه رشد منابع در سطح کشور میزان نقدینگی ۱۵ درصد رشد داشت و این میزان در مازندران به ۱۸ درصد رسیده است.

رشیدی یادآور شد: همچنین بانک های دولتی طی ماه های گذشته نسبت به جذب منابع شرکت های بزرگ اقدام کردند و بخشی از منابع بانک ها از طریق بانک های دولتی صورت می گیرد.

وی گفت: بیشتر مشکلات مربوط به شرکت های زنجیره ای است و فروشگاه های برندینگ مانند رفاه و جانبو دارای معذوریت های برای افتتاح حساب در استان هستند و حساب های اصلی فروشگاه های در خارج از استان دایر است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های مازندران یکی از مناطقی که در آن خروج منابع وجود دارد را صرافی ها دانست و گفت: مراکز مالی و پولی این صرافی ها در تهران مستقر هستند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65501939/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند