کاهش زمان و هزینه انجام افزایش سرمایه با الکترونیکی شدن حق تقدم ها

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308309899495424/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند