کاهش ارزش معاملات بورس نگران کننده شدبورس در حالی شاهد افت ارزش معاملات است که روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. افت ارزش معاملات در بورس نشان از رکود معاملات بازار سهام دارد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65228545/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند