کانال 3 میلیون واحدی دست یافتنی است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306269046654976/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند