کامیون وارد بورس شد
به گزارش جدید پرس:

بورس کالا مجوز عرضه خودروهای سنگین تولید داخل در بورس را به یک شرکت خودروساز ارائه داد.

بورس کالا برای عرضه این کالا شرایط زیر را تعیین کرد:

– شرکت خودروساز، ۵۰ درصد تولید سالانه یا ۵۴۵ دستگاه در سال را در بورس کالا عرضه کند

– تناوب عرضه، حداقل یک ماه در تعیین شده است

بورس کالا آغاز عرضه کامیون‌های این خودروساز در بورس کالا را منوط به درج امیدنامه این شرکت حداکثر تا ۲ روز قبل از عرضه است.

در صورتی که تا ۶ ماه پس از درج این کالا در تابلوهای بورس، کامیون مذکور وارد بازار نشود، موضوع عرضه این کالا لغو خواهد شد.

کامیون وارد بورس شد

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64736038/%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند