کامبک حقیقی ها به بازار سهام/ طلسم هفت روزه شکسته شد!

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011202422444568576/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%DA%A9-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%2F-%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند