کارنامه معاملات ثانویه اوراق بدهی در پایان دی ماهدر هفته اخیر ارزش معاملات ثانویه اوراق بدهی نسبت به هفته پیشین رشد کرد. – به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که …
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66471311/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند