چه خبر از کدال؟ سازمان خصوصی سازی بلوک سهام فارس را عرضه می کند

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66965395/%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%9F-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند