چند توییت از فعالان بازار سرمایه و اقتصاددان

چند توییت درباره اقتصاد، قیمت دلار و فرصت های از دست رفته.

نوشته های مشابه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66064645/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86

0

توسط دکتر ژند

دکتر ژند