چشم انداز وکغدیر پس از عرضه اولیه

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020108776797861888/%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند