چرا کوچک های بورس جذاب شدند؟

منبع خبر: بورسان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64321570/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند