چرا تمرکز عرضه کالاها در بورس کالا به سود اقتصاد است؟


به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، وحید شهری شقاقی، اقتصاددان درباره عرضه کالاها در بورس کالا اظهار کرد: تجربه این سال ها نشان می دهد که هر مقدار توسعه بورس کالا سرعت گرفته، بخش های مختلف تولیدی نیز همسو با آن توسعه پیدا کرده اند چراکه وقتی کالایی در فضایی توام با شفافیت و رقابت معامله می شود، منفعت آن به همه بخش های زنجیره از تولید تا مصرف می رسد و توسعه نیز محقق می شود.

شقاقی شهری افزود: حذف فساد و دلال و رانت به عنوان یکی از معضلات اساسی اقتصاد ما از جمله مزایای حضور شرکت ها در بورس کالاست که این اثرات همواره در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد نمایان شده است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر لزوم ورود همه تولیدات شرکت ها در بورس کالا تاکید کرد و گفت: با توجه به مزایای متعدد سازوکار بورس کالا، امروز تقریبا عمده کالاهای تولیدی و مهم کشور در این بورس معامله می شود و برای ورود سایر بخش ها و تولیدات به این بورس کالا نیز با اتخاذ یک کار مشترک بین دستگاهی و اراده جمعی می توان سرایت شفافیت بورس کالا به سایر بازارها را محقق کرد.

شقاقی شهری پیش از این در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نیز گفته بود: عرضه خودرو در بورس کالا شفافیت را اتقا داده و رقابت پذیری را توسعه می دهد. ضمن اینکه ارتقای شفافیت موجب افزایش رضایتمندی تولید کننده و مصرف کننده شده و در نهایت بهبود کیفیت و تعادل قیمت را به دنبال دارد.

به گفته او، در شیوه قبلی معاملات خودرو، صرفا دلال ها منتفع می شوند و تولید کننده متضرر شده و سودی هم نصیب مصرف کننده نمی شود اما در عرضه های بورسی به جای اینکه سود فروش کالا به جیب دلال برود، نصیب تولید کننده می شود و تولید کننده می تواند از این سود برای ارتقای بهره وری و پرداخت هزینه های خود استفاده کند و قطعا می تواند حتی به کاهش قیمت خودرو در آینده منجر شود.

شقاقی شهری در پایان تاکید کرد: بدون شک قیمت گذاری دستوری باید از صحنه اقتصاد ایران کنار گذاشته شود زیرا این آفت گریبان اقتصاد را گرفته و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان و تولیدکننده تمام شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65248602/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند