چرا بورس ریخت؟/پاسخ یک کارشناس

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65270196/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D8%9F%2F%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند