چرا بورس از سایر بازارها جامانده است؟

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011216154507522048/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند