چانگان cs35 وارداتی فقط 583 میلیون تومان قیمت پایه خورد!

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66565957/%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند