پیش بینی معاملات دوشنبه 8 خرداد1402/صف های خرید سنگین در راه است؟

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020340873202630656/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF1402%2F%D8%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند