پیش بینی روند بازار سهام| شاخص کل بورس به منطقه حمایت رسیده است

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66671934/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%26%23124%3B-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند