پیش بینی بورس چهارشنبه 26 مرداد 1401/کدام صنایع از توافق برجام تاثیر می پذیرند؟در شرایطی که آینده برجام مشخص نیست، پیش بینی کردن آینده صنایع حتما با خطا همراه خواهد بود. بر این اساس آنچه به عنوان صنایع برتر در شش ماه دوم سال ذکر می شود با دو فرض تحقق برجام و ثبات در قیمت های جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند. – محقق شدن و یا نشدن برجام از عواملی است که تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه و صنایع مختلف دارد. مهدی رادان، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با صنایع برتر در شش ماهه دوم سال گفت: در حال حاضر بازار در حداکثر ابهام نسبت به مسائل کلان اثر گذار قرار دارد. وضعیت اقتصاد جهانی در فضای بین بالا ماندن قیمت ها در بازار کالایی ناشی از تبعات کرونا و بازیابی اقتصاد جهانی از سویی و احتمال سقوط قیمت ها در اثر تصمیمات بانک های مرکزی جهت مبارزه با تورم و ایجاد رکود جهانی قرار دارد. از سوی دیگر احیای توافق هسته ای در نقطه حساس تصمیم قرار دارد که مثبت یا منفی شدن نتیجه این تصمیم اثر عمیقی بر اقتصاد کلان و بازار سرمایه به عنوان جزیی از اقتصاد خواهد داشت. در چنین شرایطی آینده را پیش بینی کردن حتما خطا به همراه خواهد داشت. بر این اساس آنچه به عنوان صنایع برتر در شش ماه دوم سال ذکر می شود با دو فرض تحقق برجام و ثبات در قیمت های جهانی مورد بررسی قرار گرفته اند.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64713869/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1401%2F%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند