پیش بینی بورس فردا یک شنبه13 آذر/ بازار در نهایت بی رمقی

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65878706/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%8713-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند