پیش بینی بورس فردا شنبه 12 شهریور 1401بیشتر روزهای این هفته بازار سرمایه قرمز بود و بورس در حالی به استقبال هفته آینده می رود که اخبار برجامی هنوز بیشترین تاثیر را بر آن دارد. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64893646/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند