پیش بینی بورس فردا شنبه 12 شهریور 1401/ تاثیر پاسخ ایران به آمریکا

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64898163/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-1401%2F-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند