پیش بینی بورس سه شنبه 3 آبان/ وعده ها به جایی نرسید

منبع خبر: دنیای معدن
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65400182/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%2F-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند