پیش بینی بورس/ سقوط بازار سرمایه محتمل است؟

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65857710/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%2F-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند