پیش بینی بورس دوشنبه 4 مهر 1401 / شاخص کل به زیر یک میلیون می رود؟

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65122320/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9

توسط دکتر ژند

دکتر ژند