پیش بینی بورس در هفته آینده/ خودرو متهم اصلی ریزش بورس در هفته گذشته

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66570115/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%2F-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4

توسط دکتر ژند

دکتر ژند