پیش بینی بورس تا پایان سال 1401/ محرک هایی که باعث رشد بازار سرمایه می شوند

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011227032063653888/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401%2F-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند