پیش بینی بورس برای شنبه 30 مهر

منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65348618/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند