پیش بینی بورس برای شنبه 17 تیر: هشدار به سهماداران بورسی!

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020430332944496640/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%3A-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند