پیش بینی بورس امروز 2 مرداد 1402 / افت شاخص کل با بازگشایی نماد شبندر

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020516791184633856/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند