پیش بینی بورس امروز 17 تیر 1402 / حقیقی ها در بورس می مانند؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020401095276836864/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند