پیش بینی بورس امروز اول اسفند / روند صعودی بورس ادامه دارد؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66863519/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند