پیشنهاد یک مقام دولتی برای دریافت وام ازدواج بدون ضامناساسی ترین مشکل وام ازدواج، ارائه ضامن است که برای برخی تقریباً غیرممکن می نماید، با این همه طرحی در زمینه رفع این مشکل ارائه داده ایم که بر اساس آن بتوان از یارانه و سهام عدالت به جای ضامن مورد وثیقه قرار داد تا از این راه کمکی به زوجین شود . – مهدی متقی فر، مدیرکل دفتر …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66519036/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند