پولی که دولت از بورس بیرون کشید


رونق بازار سرمایه در سال ۹۸ و اواسط سال ۹۹ نه تنها سرمایه گذاران بلکه دولت را نیز منتفع کرد. به گفته سعید اسلامی بیدگلی، دولت از فروش سهام خود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه برداشت کرده است.

اما سوال اینجاست که پس از فروریختن بورس، دولت چه میزان پول به بازار سرمایه برگرداند؟ اقدامات دولت تا چه اندازه بر وضعیت بورس تاثیر گذار بود؟


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64819396/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند